In de lounge deze week: 0 reacties 0 meningen 0 top/flops
Bookmark and Share

Demon Slayer: To the Swordsmith Village

 
Actie, Animatie, Avontuur, Fantasy, Thriller
Japan 2023, 110 min

Regie: Haruo Sotozaki
Stemmen: Toshihiko Seki (Muzan Kibutsuji), Toshio Furukawa (Hantengu), Stephen Fu (Doma), Kira Buckland (Mitsuri Kanroji), Kana Hanazawa (Mitsuri Kanroji), Miyuki Sawashiro (Daki), Zach Aguilar (Tanjiro Kamado), Griffin Burns (Muichiro Tokito), Ray Chase (Tengen Uzui), Greg Chun (Muzan Kibutsuji), Christopher Corey Smith (Hatengu), Lucien Dodge (Akaza), Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado), Akira Ishida (Akaza), Kengo Kawanishi (Muichiro Tokito), Akari Kit?' (Nezuko Kamado), Katsuyuki Konishi (Tengen Uzui), Aleks Le (Zenitsu Agatsuma), Erica Lindbeck (Daki), Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke Hashibira), Brandon McInnis (Gyutaro), Mamoru Miyano (Doma), Brent Mukai (Gyokko), Ry?'tar?' Okiayu (Kokushibo), RyŰta ‘saka (Gyutaro), Bryce Papenbrook (Inosuke Hashibira), Jonah Scott (Kokushibo), Hiro Shimono (Zenitsu Agatsuma), K?'suke Toriumi (Gyokko), Abby Trott (Nezuko Kamado)

 
  
 

Wat vind jij van Demon Slayer: To the Swordsmith Village?

Demon Slayer: To the Swordsmith Village Top of Flop?
Demon Slayer: To the Swordsmith Village is top!Demon Slayer: To the Swordsmith Village is flop!
Totaal: 0 (0), Week: 0 (0)